Billeder fra andre flystyrt

Mindesten på kirkegården på SKARØ.

Lidt historie om flystyrtet på SKARØ

Mindesten på DREJØ KIRKEGÅRD for engelsk
flyver

Mindesten på TRANEBJERG KIRKEGÅRD på
SAMSØ for engelske flyvere.

Mindesten for engelske flyvere ved Vestbirk.

Mindesten for australske flyvere ved i
Mattrup Skov.

Mindesten for engelske flyvere ved Bøgballe.

Mindesmærke for omkomne flyvere på
Magleby Kirkegård Sydlangeland.